Product

 

GM-9000

 • Gippum Mattress Exclusive (D)
 • GM-9000
 • License No. 15-653
 • AC 220V/50Hz
 • 500 W
 • 20° – 70° C
 • 1.9 m
 • ± 1450mm (W) * 2000mm(D) * 60mm (H)
 • ± 39 Kg

 

GM-8000

 • Gippum Mattress Exclusive (S)
 • GM-8000
 • License No. 15-652
 • AC 220V/50 Hz
 • 300 W
 • 20°C-70°C
 • 1.9 m
 • ±1000 mm (W) *±60 mm (H)
 • ±25 Kg

 

GM-7000

 • Gippum Heating Waist Belt
 • GM-7000
 • License No. 15-655
 • AC 220V/50 Hz
 • 100 W
 • 30°C-70°C
 • 1.5 m
 • ±1360 mm (D) *±260 mm (H)
 • ±3 Kg

 

GM-6000

 • Gippum Heating Health Pad
 • GM-6000
 • License No. 15-655
 • AC 220V/50 Hz
 • 100 W
 • 30°C-70°C
 • 1.5 m
 • ±700 mm (W) *±450 mm (D) *±10 mm
 • ±4 Kg

 

 

GM-5000

Gippum HEATING CUSHION KEGEL

 • GM-5000
 • License No. 15-645
 • AC 220V/50Hz
 • 60 W
 • 30° – 70° C
 • 1.5 m
 • ± 450 mm (W) *   450 mm(D) *   20mm (H)
 • ± 2,9 Kg